Kontaktné údaje

Zavolajte nám

0905 885 691

Napíšte nám

info@nasabublinka.sk

a

Prevádzkovateľ e-shopu

Obchodné meno: Ing. Mária Goňová
Miesto podniakania: 03861 Vrútky, Sucháčovská 2198/4, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 550-28690
IČO: 51281180

DIČ: 1039898321

IČ DPH: SK1039898321
Bankový účet: SK34 0900 0000 0051 3945 7382

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Nájdete nás

MARTIN,