informácia o dph

Upozorňujeme zákazníkov, že ako registrovaný sociálny podnik účtujeme na naše tovary DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zák. č. 222/2004 Z.z, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nie je platcom DPH, a zároveň je buď fyzickou osobou alebo subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

V prípade, že máte záujem kúpiť náš tovar za účelom ďalšieho predaja, oznámte toto pred platením, bude Vám vystavená faktúra s identifikačnými údajmi Vašej firmy.