informácia o dph

Naša Bublinka s.r.o.
Sucháčovska 2198/4
038 61 Vrútky

IČO ‪53598849‬
DIČ ‪2121418079‬
IČ DPH SK2121418079

Bankový účet: SK81 0900 0000 0051 7899 9459

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Zápis: v obchodnom registri OS Žilina; Odd.:Sro; VI.č. 76571/L